Minőségpolitikánk

A P.E.L. Kft. legfőbb célja, hogy Megrendelői és Vevői számára olyan szolgáltatásokat nyújtson, illetve olyan termékeket szállítson, melyekkel igényeiket magas szinten kielégítik, és lehetővé teszik azt, hogy maguk is képesek legyenek saját tevékenységük minőségi végzésére.


Legfőbb törekvésünk, hogy Megbízóink körében meghatározó szerepet töltsünk be. Bizalmukat megnyerve és megőrizve kivívjuk elégedettségüket. Ehhez elengedhetetlenül fontos a folyamatos minőségi fejlődés biztosítása.


Célunk elérésének eszköze az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer követelményeinek való folyamatos megfelelés. Olyan rendszert alakítottunk ki, amely a szabályozásra, a hibák megelőzésére helyezi a hangsúlyt. Vállalatunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a megszerzett MSZ EN ISO 9001:2009 minőségi tanúsítványunkat megtartsuk, minőségirányítási rendszerünket folyamatosan továbbfejlesszük. Minőségpolitikánkat és minőségcéljainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és aktualizáljuk.


A P.E.L. KFT. ügyvezetője és munkatársai elkötelezettek a minőség iránt, ami szabályozott, átlátható és ellenőrizhető munkafolyamatokat jelent, megvalósításával Ügyfeleink elvárásának megfelelő minőségirányítási rendszerben dolgozhatunk.